Rekrutacja

Informacja o zapisach

ZAPISY NA  ROK SZKOLNY 2024/2025 !!!

Karty zgłoszeniowe przyjmowane są przez cały rok kalendarzowy.

Rekrutacja prowadzona jest przez Sekretariat Przedszkola

 • tel. 530-033-390 ( tel. czynny od 8.00 do 16.00),
 • e-mail: krainausmiechu.rekrutacja@gmail.com

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Ponadto zapraszamy do zapisów do Niepublicznej Szkoły Podstawowej ,,Kraina Uśmiechu''

 

Procedura zapisu do przedszkola:

1. Rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego następuje po:

a. Dostarczeniu przez rodzica/prawnego opiekuna kompletnie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z deklaracjami i zgodami;

 - [ KARTA ZGŁOSZENIOWA - plik pdf] - Pobierz

 - FORMULARZ ONLINE

 b. Wpłaceniu opłaty wpisowej w wysokości 300 zł na konto Przedszkola
 Numer konta: 50 9164 0008 2009 0006 6080 0003   (tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka z dopiskiem opłata wpisowa)

2. Kolejnym etapem rekrutacji jest rozmowa rekrutacyjna, mająca na celu poznanie potrzeb dziecka i rodziców. Rozmowy rekrutacyjne zaplanowane są w dniach od 13.03 do 14.04.2024 r. 

3. Rodzice/prawni opiekunowie zostaną powiadomieni listownie bądź mejlowo, na wskazany w karcie adres, o wynikach rekrutacji.

4. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi, rodzic/prawny opiekun ma obowiązek podpisać umowę, w celu potwierdzenia uczęszczania dziecka do przedszkola. Niedopełnienie formalności związanych z podpisaniem umowy w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z usług przedszkola.

 

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2024 / 2025

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119), dalej zwanego RODO, informujemy że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Niepubliczne „Kraina Uśmiechu”, ul. Kr. Augusta 29E, 35-210 Rzeszów, NIP 5170110500,  dalej jako Administrator.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem:  inspektorodo@nspku.edu.pl.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach informacyjnych, a także w celu umożliwienia kontaktu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
  na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów wskazanych w pkt.3.
 6. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Skorzystać z uprawnień wskazanych w pkt. 6 można wysyłając odpowiednie żądanie na adres Administratora wskazany w pkt.1.