slider

Wioleta Korab - oddział VIII, ul. Zygmuntowska

koordynator ds. terapeutycznych, oligofrenopedagog, terapeuta autyzmu, nauczyciel współorganizujący kształcenie
slider

Monika Inglot, oddział VIII, ul. Zygmuntowska

zastępca koordynatora ds. terapeutycznych, neurologopeda, terapeuta autyzmu, nauczyciel współorganizujący kształcenie
slider

Joanna Gajos (Lulek)

nauczyciel współorganizujący kształcenie, terapeuta autyzmu, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
slider

Anna Sopel

nauczyciel edukacji przedszkolnej, terapeuta autyzmu, nauczyciel współorganizujący kształcenie
slider

Aneta Różewicz (Pasternak)

terapeuta autyzmu, nauczyciel współorganizujący kształcenie
slider

Dominika Wota

pedagog, terapeuta zajęciowy
slider

Magdalena Kot

pedagog, terapeuta zajęciowy
slider

Anna Kowalska

nauczyciel edukacji przedszkolnej, terapeuta autyzmu, nauczyciel współorganizujący kształcenie
slider

Dominika Pociask

nauczyciel edukacji przedszkolnej
slider

Anna Stopa

logopeda, nauczyciel wspomagający, terapeuta autyzmu
slider

Anna Irzeńska

nauczyciel edukacji przedszkolnej, psychopedagog specjalny