slider

Agnieszka Surmacz, oddział V, ul. Ułanów

koordynator ds. terapeutycznych, nauczyciel edukacji przedszkolnej, terapeuta autyzmu
slider

Ewa Mularska - Borowicz

logopeda
slider

Justyna Wilk (Marecik)

terapeuta autyzmu, nauczyciel wspólkorganizujący kształcenie
slider

Barbara Witko (Bielecka)

nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta autyzmu, nauczyciel wspomagający
slider

Patrycja Rzońca (Przywara)

nauczyciel edukacji przedszkolnej, terapeuta autyzmu, nauczyciel wspólorganizujący kształcenie
slider

Weronika Lepucka

pedagog
slider

Matylda Jarosz

pomoc dzieci niepełnosprawnych
slider

Ewelina Homa

nauczyciel terapeuta
slider

Karolina Wójciak

terapeuta autyzmu, nauczyciel wspólorganizujący kształcenie
slider

Diana Biodrowicz (Stasiak)

nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta autyzmu, nauczyciel współorganizujący kształcenie