Karolina Hołówko

Karolina Hołówko

Dyrektor do spraw administracyjnych

Wykształcenie:
- Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, kierunek: marketing i zarządzanie, specjalizacja: komunikacja społeczna w biznesie
- Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, kierunek: turystyka i rekreacja, specjalizacja: turystyka zdrowotna

Zakres obowiązków :
- sprawna organizacja pracy biura poprzez tworzenie i nadzór nad przestrzeganiem odpowiednich procedur obowiązujących w przedszkolu
- nadzorowanie obsługi administracyjnej całej placówki
- odpowiedzialność za terminowość i poprawność prowadzonej dokumentacji
- nadzorowanie płatności czesnego wpływającego na konto przedszkola
- kontakt z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa
- wykonywanie sprawozdań do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa
- obsługa Systemu Informacji Oświatowej, programu VULCAN, bieżąca aktualizacja danych
- wykonywanie umów o świadczenie usług przedszkolnych pomiędzy przedszkolem a rodzicami/opiekunami dziecka
- opisywanie pod kątem wykorzystania środków wpływających z subwencji oświatowej i przyporządkowanie ich do kategorii wydatków faktur
i rachunków rozliczanych z dotacji
- współpraca z instytucjami i organami nadzoru w zakresie dokumentacji administracyjnej
- dbanie o optymalizacje procesów i kosztów zarządzania majątkiem firmy
- nadzór nad procesem przepływu dokumentacji w firmie
- nadzór wszystkich szkoleń pracowników, np. BHP oraz nadzór nad dokumentacją kadrową
- obsługa strony internetowej przedszkola
- obsługa kasy fiskalnej

 

 

 

 

Ewelina Pachołek - oddział I, ul. Króla Augusta

Ewelina Pachołek - oddział I, ul. Króla Augusta

koordynator ds. terapeutycznych, oligofrenopedagog, terapeuta autyzmu, nauczyciel wspomagający

Wykształcenie:
- Uniwersytet  Rzeszowski, kierunek: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - studia licencjackie
- Uniwersytet Rzeszowski, kierunek:  pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - studia magisterskie
- Uniwersytet Rzeszowski, kierunek: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną; oligofrenopedagogika - studia podyplomowe
- Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych, kierunek: zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - studia podyplomowe
- Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, kierunek: spektrum autyzmu- diagnoza, terapia i edukacja - studia podyplomowe 

Szkolenia i kursy:
- udział w konferencjach, szkoleniach dotyczących rozwoju i edukacji dziecka

 

Anna Trznadel - oddział II, ul. Króla Augusta

Anna Trznadel - oddział II, ul. Króla Augusta

koordynator ds. terapeutycznych, terapeuta autyzmu, nauczyciel wspomagający

Wykształcenie:
- Uniwersytet Rzeszowski, kierunek: pedagogika resocjalizacyjna - studia licencjackie
- Uniwersytet Rzeszowski, kierunke: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - studia magisterskie
Uniwersytet Rzeszowski, kierunek: edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem - studia podyplomowe
- Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi, kierunek: edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym - studia podyplomowe


Kursy i szkolenia:
- Fundacja Od Początku - kurs III stopniowy – Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem

- Rzeszowskie Centrum Edukacji – Aktywne i efektywne metody pracy z dziećmi

- "Terapia behawioralna w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania" - Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej

 

Justyna Cieśla - oddział III, ul. Króla Augusta

Justyna Cieśla - oddział III, ul. Króla Augusta

koordynator ds. terapeutycznych, nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta autyzmu

Wykształcenie:
- Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym - studia licencjackie
- Uniwersytet Rzeszowski, kierunek: pedagogika, specjalność: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia magisterskie
- Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, kierunek: spektrum autyzmu - diagnoza, terapia i edukacja - studia podyplomowe

Kursy i szkolenia:
- 3 - stopniowy kurs  „Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną" - Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku
- szkolenie „Terapia behawioralna w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania”
- kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży
- kurs kierownika wycieczek szkolnych
- kurs kierownika wypoczynku
- warsztat „Praca z dziećmi z autyzmem w przedszkolu”
- szkolenie  „Dziecko z zespołem fas w szkole i społeczeństwie”
- terapeutyczne metody czytania
- elementy treningu umiejętności społecznych
- gimnastyka ogólnorozwojowa
- elementy sztuki i arteterapii
- zabawy badawczo – naukowe w przedszkolu
- zajęcia logarytmiczne w przedszkolu
- wykorzystanie sensoplastyki, mnemotechniki oraz globalnego czytania w edukacji przedszkolnej

 

 

 

 

 

 

Paulina Stochła - Smalarz - oddział IV,ul. Króla Augusta

Paulina Stochła - Smalarz - oddział IV,ul. Króla Augusta

koordynator ds. terapeutycznych, nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta autyzmu

Wykształcenie:
- Uniwersytet Rzeszowski, kierunek: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
- Szkoła Muzyki Rozrywkowej „Virtuoso”
- Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych, kierunek: spektrum autyzmu - diagnoza, terapia i edukacja - studia podyplomowe 

Kursy i szkolenia:
- Szkolenia doskonalenia zawodowego nauczyciela, warsztaty muzyczne w Centrum Edukacji Artystycznej w Krakowie
- Szkolenia doskonalenia zawodowego nauczyciela, warsztaty plastyczne  w Centrum Edukacji Artystycznej w Krakowie
- Warsztaty teatralne w CEA w Krakowie
- 3 - modułowy kurs Terapii behawioralnej w teorii i praktyce

 

1 2 3 ... 15