Ewelina Homa

Ewelina Homa

nauczyciel terapeuta

Wykształcenie:
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, kierunek: pedagogika, specjalność: pedagogika społeczno-opiekuńcza
- Uniwersytet Rzeszowski, kierunek: pedagogika, specjalność: kształcenie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
- Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, kierunek: spektrum autyzmu - diagnoza, terapia i edukacja - studia podyplomowe
- Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, kierunek: zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - studia podyplomowe

Szkolenia i kursy:
- Podstawy iris foldingu
- Wprowadzenie do pedagogiki zabawy
- Rodzic w obliczu pytań dziecka dotyczących seksualności
- Kreatywne sposoby rozwiązywania konfliktów
- Nikt nie jest samotną wyspą (Metoda komunikacji FUO)

Wolontariat:
Wolontariuszka w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie - wykonywanie usług specjalistycznych u dzieci z autyzmem.

 

Ewelina Pachołek

koordynator ds. terapeutycznych, oligofrenopedagog, terapeuta autyzmu, nauczyciel współorganizujący kształcenie

Wykształcenie:
- Uniwersytet  Rzeszowski, kierunek: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - studia licencjackie
- Uniwersytet Rzeszowski, kierunek:  pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - studia magisterskie
- Uniwersytet Rzeszowski, kierunek: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną; oligofrenopedagogika - studia podyplomowe
- Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych, kierunek: zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - studia podyplomowe
- Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, kierunek: spektrum autyzmu- diagnoza, terapia i edukacja - studia podyplomowe 

Szkolenia i kursy:
- udział w konferencjach, szkoleniach dotyczących rozwoju i edukacji dziecka

 

1 ... 16 17