Ewelina Homa

Ewelina Homa

nauczyciel terapeuta

Wykształcenie:
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, kierunek: pedagogika, specjalność: pedagogika społeczno-opiekuńcza
- Uniwersytet Rzeszowski, kierunek: pedagogika, specjalność: kształcenie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
- Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, kierunek: spektrum autyzmu - diagnoza, terapia i edukacja - studia podyplomowe
- Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, kierunek: zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - studia podyplomowe

Szkolenia i kursy:
- Podstawy iris foldingu
- Wprowadzenie do pedagogiki zabawy
- Rodzic w obliczu pytań dziecka dotyczących seksualności
- Kreatywne sposoby rozwiązywania konfliktów
- Nikt nie jest samotną wyspą (Metoda komunikacji FUO)

Wolontariat:
Wolontariuszka w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie - wykonywanie usług specjalistycznych u dzieci z autyzmem.

 

Karolina Wójciak

Karolina Wójciak

terapeuta autyzmu, nauczyciel wspólorganizujący kształcenie

Wykształcenie: 
- Uniwersytet Rzeszowski, kierunek: politologia – studia licencjackie
- Uniwersytet Rzeszowski, kierunek: politologia, specjalizacja: media i komunikacja społeczna – studia magisterskie
- Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu  Świętokrzyskim, kierunek: zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - studia podyplomowe
- Wyższa Szkołą Humanitas w Sosnowcu, kierunek: przygotowanie pedagogiczne - studia podyplomowe
- Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - menedżerskie studia podyplomowe
- Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych w Łodzi, kierunek: spektrum autyzmu - diagnoza, terapia i edukacja - studia podyplomowe
- Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, kierunek: logopedia – studia podyplomowe (w toku)

Szkolenia i kursy:
- 3-modułowy kurs terapii behawioralnej " Stosowana Analiza Zachowania"
- kurs kompetencji ogólnych – Logopedia – zadania i metody pracy
- kurs kompetencji ogólnych -  Dziecko z dysleksją w szkole
- kurs na wychowawcę wypoczynku dzieci i młodzieży

 

 

Agnieszka Tomkiewicz

Agnieszka Tomkiewicz

logopeda, oligofrenopedagog

Wykształcenie:
- Uniwersytet Rzeszowski, Wydział filologiczny: filologia polska – specjalizacja: nauczycielska
- Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi: Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
- Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, kierunek: logopedia – studia podyplomowe
- Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, kierunek: Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – studia podyplomowe
- Uniwersytet Rzeszowski, kierunek: wychowanie przedszkolne  – studia podyplomowe

Kursy i szkolenia:
-TUS – Trening Umiejętności Społecznych
-Terapeuta Ręki
- Metoda Glena Domanna w nauczaniu przedszkolnym – czytanie globalne
- „ABC logopedii” – warsztaty logopedyczne
- Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – I stopień
- Metoda Dobrego Startu – kurs doskonalący, część praktyczna
- Wykorzystanie tablicy interaktywnej
- Kurs kierowników wycieczek szkolnych
- Certyfikowany specjalista KOLD – Karty Oceny Logopedycznej Dziecka

 

Diana Biodrowicz (Stasiak)

Diana Biodrowicz (Stasiak)

nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta autyzmu, nauczyciel współorganizujący kształcenie

Wykształcenie:
- Uniwersytet Rzeszowski, kierunek: pedagogika, specjalizacja: resocjalizacja
- Uniwersytet Rzeszowski, kierunek: pedagogoka, specjalizajca: opiekuńczo-wychowawcza
- Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim: Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - studia podyplomowe
- Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, kierunek: spektrum autyzmu - diagnoza, terapia i edukacja - studia podyplomowe (w trakcie)

Szkolenia i kursy:
- "Profesjonalne kadry procesu wspomagania"  Kompetencje kluczowe: Trener Wspomagania

1 ... 14 15