Joanna Williams

Joanna Williams

nauczyciel - terapeuta

Wykształcenie:
- Uniwersytet Rzeszowski: edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem
- Uniwersytet Rzeszowski: psychoprofilaktyka społeczna
- Uniwersytet Rzeszowski: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
- Akademia Muzyczna w Krakowie: muzykoterapia

Kursy i szkolenia:
- 3 stopniowy kurs „Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem”  PSTB w Krakowie
- liczne szkolenia, kursy, konferencje dotyczące zagadnień z zakresu pedagogiki, psychologii, muzykoterapii, logopedii,  zwłaszcza dotyczące spektrum autyzmu i szeroko rozumianych zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży

 

Aleksandra Kazanecka

Aleksandra Kazanecka

terapeuta autyzmu, nauczyciel wspomagający

Wykształcenie:
- Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, kierunek: filologia angielska
- Uniwersytet Rzeszowski, kierunek: edukacja przedszkolna - studia podyplomowe
- Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, kierunek: spektrum autyzmu- diagnoza, terapia i edukacja - studia podyplomowe

Kursy i szkolenia:
- 3-stopniowy kurs “Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną” - Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku

 

 

Paulina Lasota (Smerecka)

Paulina Lasota (Smerecka)

terapeuta autyzmu, nauczyciel wspomagający

Wykształcenie:
- Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, kierunek: filologia polska
- Uniwersytet Rzeszowski, przygotowanie pedagogiczne - studia podyplomowe
- Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, kierunek: zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - studia podyplomowe
- Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, kierunek: spektrum autyzmu - diagnoza, terapia i edukacja - studia podyplomowe

Wioletta Helma - Kozioł

Wioletta Helma - Kozioł

nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta autyzmu, nauczyciel wspomagający

Wykształcenie:
- Uniwersytet Rzeszowski, kierunek: pedagogika, specjalizacja: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - studia magisterskie
- Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, kierunek: spektrum autyzmu-diagnoza, terapia i edukacja - studia podyplomowe
- Uniwersytet Rzeszowski, kierunek: logopedia - studia podyplomowe (w toku)

Kursy i szkolenia:
- szkolenia dotyczące fizjologii i patologii laktacji
- warsztaty z chustonoszenia
- warsztaty związane z programem „Owoce w szkole”, pomoc w organizowaniu wydarzeń w ramach Małego Uniwersytetu Rzeszowskiego
- Wolontariuszka w Domu Dziecka Mieszko w Rzeszowie, udział w zajęciach opartych na Metodzie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
- szkolenie „Stosowana Analiza Zachowania w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym”
- "ACC komunikacja wspomagająca i alternatywna - jak zacząć pracę w obszarze komunikacji z dzieckiem lub dorosłą osobą z autyzmem"
- "Prowadzenie dokumentacji behawioralnej w placówce oświatowej"
- "Origami"
- "Elementy treningu umiejętnośći społecznych"
-"Elementy sztuki i arteterapii"
- "Gimnastyka ogólnorozwojowa"
- "Wykorzystanie sensoplastyki, mnemotechniki oraz globalnego czytania w edukacji przedszkolnej"
- "Terapeutyczne metody czytania"
- szkolenia online:
- "SPE w nauczaniu zdalnym: Praca indywidualna i praca grupowa z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ( z perspektywy nauczyciela specjalnego)"
- "Przedszkolna rzeczywistość po 6 maja 2020"
- "System motywacji narzędziem do redukowania zachowań niepożądanych"
- "MS Teams w pracy zdalnej"

 

 

Aneta Różewicz (Pasternak)

Aneta Różewicz (Pasternak)

terapeuta autyzmu, nauczyciel wspomagający

Wykształcenie:
- Uniwersytet Rzeszowski, kierunek: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - studia licencjackie
- Uniwersytet Rzeszowski, kierunek: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - studia magisterskie
- Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych, kierunek: spektrum autyzmu - diagnoza, terapia i edukacja - studia podyplomowe 

Kursy i szkolenia:
- kurs wychowawcy wypoczynku, organizowany przez "All-round group"
- udział w szkoleniach i warsztatach z zakresu pedagogiki

 

1 ... 13 14 15